Parochie Sint Georgius Spierdijk
logo
Home
contact adressen
Nieuws
van de Pastor
Overwegingen
Agenda vieringen
Roosters
Werkgroepen
Koren
Familie archief
Fotoalbum
Begraafplaats
Geschiedenis
Ypma Orgel
Gastenboek
Interessante links

Op de hoogte van wat er gebeurt in de regio

Onze regio heeft een wekelijke nieuwsbrief waarvoor u zich kan aanmelden.

Eenvoudig via de mail op woensdag voor het komende weekend.

Vermeld worden de vieringen in de tien parochiekerken.

Er is aandacht voor zaken die spelen in de regio.

Geopend wordt er met een column van een van de pastores.

De redactie wordt gevoerd door Jeanette Oomes.

Aanmelden voor de regieberichten via een mail; j.oomes@tiscali.nl 

 

 

 

Als kerk willen wij altijd een luistert oor bieden voor iedereen die daar behoeft aan heeft.

niet elke keer gaat ons dat goed af.

Toch willen we er zijn voor ieder die zijn of haar verhaal kwijt wil.

omzien naar elkaar is een van de kerntaken voor ons als kerk.

wij zien u graag in een simpele ontmoeting, in een gesprek.

Als u daar behoeft aan heeft kunt u dit door een briefje of belletje kenbaar maken.

 

Stille aanbidding in de Adventstijd.

Op donderdag 3, 10 en 17 december is er tussen 15.00 uur en 16.00 uur Stille aanbidding.

 

Stille aanbidding is een ontmoeting,

een ont-moeten, je moet dus niets,

je mag komen, je mag er zijn en moet niet.

Het is een ontmoeting met....

Met wat er in je leeft,

gedachten, mensen, ervaringen,

al wat er in je opkomt wanneer je gaat zitten in stilte..

én een ontmoeting met wie is, onder de gedaante van Brood,

waarvan Hij zelf zegt "Dit ben Ik"

Wie er binnen gaat, staat open voor de stilte,

of, zoekt daar naar,

verlangend om open te gaan voor de stilte.

 

 

Delen smaakt naar meer....

Tijdens de viering van zaterdag 12 december wordt aandacht besteed aan Adventsaktie.

Voedselzekerheid vermindert schooluitval.

Door overstromingen en periodes van droogte gaan maisoogsten in Malawi steeds vaker verloren.

Vooral bij kinderen van alleenstaande moeders leidt dit tot gebrek aan eten tot schooluitval,

vooral van de meisjes.

Met steun van Adventsaktie krijgen deze gezinnen hulp bij het verbeteren van voedselzekerheid.

Na de viering is er een deurcollecte voor deze actie om bij te dragen aan minder schooluitval door voedselzekerheid.

wij danken u voor uw bijdrage.

 

Maatregelen vanwege het Covid19 virus

 1. Aanmelden:Iedereen die mee wil vieren in de kerk van Zuidermeer dienst zich aan te melden bij  familie Molenaar 0229 561711. Voor de kerk in Spierdijk geldt dit niet. 
 2. Gezondheid: Wij gaan ervan uit dat u met griepverschijnselen thuisblijft. 
 3. Hygiëne: Bij de ingang/uitgang van de kerk zijn desinfectiemiddelen aanwezig.
 4. Intentieschrift: Voorlopig gebruiken we geen intentieschrift. We doen dit om contactbesmetting te voorkomen. 
 5. 1 ½ meter: Als u samenwoont mag u bij elkaar zitten in de kerk, zo niet dan blijft u 1 ½ meter van elkaar afzitten. Er is ruimte genoeg in de meeste kerken.
 6. Vredeswens: We geven elkaar nog geen hand – maar een knik naar elkaar, een brede glimlach zal de vrede ook doen voelen.
 7. Communie: Dit vraagt van u de nodige voorbereiding. In de communierij houdt u 1 ½ meter afstand van elkaar. Vlak voor de communie kunt u uw handen desinfecteren. U ontvangt de communie van achter een ‘hoestscherm’. Communie op de tong kan helaas niet. Als u de communie niet met de hand wilt aanraken neemt u een schone witte doek mee, legt die in de hand, daarop zal de communie dan worden uitgereikt. U kunt dan met de doek de hostie naar uw mond brengen.
 8. Kaarsjes: Bij Maria een kaarsje aansteken kan, houdt u rekening met elkaar en ook daar kunt u als u dat wilt uw handen desinfecteren na afloop.
 9. Zingen: Omdat nog niet duidelijk is wat het effect van zingen/koorzang op besmetting is, zullen we nog niet samen zingen. De vieringen zullen op andere manieren muzikaal worden ondersteund.
 10. Collecte: U kunt uw financiële gave deponeren (laten vallen) in de collecteschaal bij de uitgang, dit kan voor of na de viering. 
 11. Koffie/thee: Voorlopig wordt er geen koffie/thee gedronken na de viering in de kerk. 

 

Top